Velkommen til gudstjeneste med prædiken, lovsang, børnekirke og kirkekaffe.
Der er tilmeldingskrav til gudstjenesten 1. august, da corona restriktionerne stadig er uændrede og vi får besøg af 30 unge, der har været på teltlejr.

Jenny