Johannes Evangeliet

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Teksterne er: Joh.14:16-17,26; 15:26; 16:7-15 Vi hører om hvordan vi oplever Gud virke og tale til os, hvordan vi kan genkende Helligåndens stemme og vilje fremfor vores egne og andres tanker og hvordan vi kan følge Helligåndens vejledning om hvordan vi skal følge Jesus og opleve og kende Guds stemme i vores liv.

Prædiken holdt: 26.03.2023
Type af tale: Prædiken

I Johannes 17,9-23 hører vi om Jesu ufattelige kærlighed til os og det privilegium det er - ikke bare for evigheden, men her og nu. Og om kærligheden som det skaber i hjertet, så det ikke efterlader os i apati og med hænderne i skødet, men sender os ud i den hverdag, som Gud har givet os med lys og håb.

Prædiken holdt: 05.02.2023
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh 14.1 - 14 med særlig fokus på vers 6, hvor Jesus siger: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig".

Prædiken holdt: 02.10.2022
Type af tale: Prædiken
Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl.
Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. 
Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind.
Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. 
En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. 
Han kan skabe nyt ud af gammelt og transformere vores fejl til nyt liv. 
Hvis bare vi kunne se, hvad Jesus ser. 
Prædiken holdt: 25.09.2022
Type af tale: Prædiken

I  Joh 20, 24 møder den opstandne, trofaste, klippen, magten den vantro, græsstrået, det svage. Målet er tillid og vi hører om, at det er godt at blive mødt af den guddommelige, opstandne Jesus. 

Prædiken holdt: 26.06.2022
Type af tale: Prædiken

Tomas taler over Joh 8, 31 -38, og kommer ind på vores forhold til sandheden, vores forhold til synd, og til sidst, hvad vi skal bruge vores frihed til, nemlig at tjene hinanden. 
Intentionen er, at vi alle, uanset hvor vi er, må tage et skridt yderligere i vores efterfølgelse af Kristus.

Prædiken holdt: 01.05.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra Joh 8, 1-11
Vi har en tendens til at kunne se fejl hos andre, men har meget svært ved at se vores egne.
Jesus ønsker for os, at vi stopper med at være fordømmende og i stedet indser vores egne fejl. 
Så vil vi opleve den enorme frihed, der er i tilgivelse, som også hjælper os med at se hinanden i et nyt perspektiv. 
Prædiken holdt: 23.01.2022
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i Joh. 4, 46-53 servi på forholdet mellem tegn og tro.
Jesus vil give os mere end vi selv ved. Når vi ser Jesus i øjnene, skaber det tro og vi kan vandre på Hans ord. 
Vi har brug for tegn til vores tro og vi har brug for tro til vores tegn.

Prædiken holdt: 24.10.2021
Type af tale: Prædiken
Tekst: Joh, 7, 1-10
Vi har alle håb, ønsker og længsler i vores liv. Og vi bevæger os mod vores mål.
Men Jesus kalder os til, at søge ham først, og i tro overlade vores ønsker og længsler til ham. 
Han vil føre os frem mod målet, dog ikke altid, som vi havde forestillet os, men på hans måde.
Og vores erfaring over tid bliver, at vi indser, at vores forestilling om 'det gode', er mangelfuld, mens Guds vilje udvikler os og føjer noget nyt til. 
Nemlig det aspekt, at Gud ikke blot sørger for os, men at han også bruger vores liv til at sørge for andre.  
Prædiken holdt: 12.09.2021
Type af tale: Prædiken

I John. 15:1-8 taler Jesus om vintræet. Hvordan ser din gren ud? 
Hvad vil det sige at blive i Jesus og hvad er det for noget frugt vi skal bære?

Prædiken holdt: 22.08.2021
Type af tale: Prædiken
Sådan spurgte Jesus Peter efter sin opstandelse (Johannesevangeliet, kapitel 21, vers 15-17 ). Sådan spørger han også dig og mig i dag. 
Prædiken holdt: 18.04.2021
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler ud fra Johs. 10: 1-16 og 27-30 om Jesus som den sande hyrde, der gør alt godt for os, så vi intet har at frygte.
Vi ser på en beskivelse af disciples liv med Jesus med vej til Gud, om at høre hans stemme, og lade sig lede.

 

Prædiken holdt: 11.04.2021
Type af tale: Prædiken

Sider