Lukas Evangeliet

3. søndag i advent. Michael taler om hyrderne på marken i Luk. 2:8-20, der først hørte et vidunderligt budskab - men som derefter selv gik hen til stalden for at se for sig selv, at det var sandt.

Hvad med dig? Alt det du har hørt om Jesus gennem tiden - har du selv SET, at det er sandt i dit liv?

Prædiken holdt: 13.12.2015
Type af tale: Prædiken

Anfinn taler om udsendelsen af de 72 disciple fra Luk. 10:1-20. Han beskriver disciplenes missionstur, der er præget af det, som Paulus senere nævner i Rom. 12:12:

 • Udholdende i bønnen
 • Udholdende i opgaven
 • Glade i håbet
Prædiken holdt: 15.11.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Luk. 24:44-49
FORMÅL: At udvikle vores efterfølgelse af Herren Jesus gennem at lære skrifterne at kende.
MÅL:

 • At understrege Bibelen som Jesu vigstigste nådemiddel til at lære Gud og hans vilje at kende.
 • At forstå Bibelens vigtigste indhold og erkende vores behov for åbenbaring hvis vores bibelkundskab skal udvikle et sig i et levende forhold til Jesus.
 • At blive klar over at det ligger Jesus på hjerte at tale til alle mennesker igennem os.
 • At erkende at vi har afgørende brug for Helligånden til at drive og styre vores mission på Jesu vegne.
Prædiken holdt: 11.10.2015
Type af tale: Prædiken

Adrian Lane fra Australien taler ud fra lignelsen om enken og den uretfærdige dommer i Luk. 18:1-15 om, at vi skal blive ved at bede.

Tolk: Niels Fanøe.

Prædiken holdt: 02.08.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra Luk. 8:40-56 taler Bitten om, at 

Jesus giver langt mere end vi beder om. 

 • For Jairus var det opstandelse i stedet for "blot" helbredelse 
 • For kvinden der blev helbredt for blødninger var det ikke blot helbredelse men også genoprettelse af hende som person/genindsættelse i samfundet.
Prædiken holdt: 17.05.2015
Type af tale: Prædiken

Påske. Kristus er opstanden - det gjaldt både i tiden lige efter opstandelsen, hvor disciplene så ham. Men det gælder også nu - Kristus er lige så levende som den person, du sidder ved siden af!

Jesu opstandelse betyder at:

 • vi ikke skal være bange for døden.
 • vi ved at vi har en evighed i vente sammen med Jesus

Men for os i dag, lige nu og her betyder opstandelsen også:

 • at Jesus lever og er nær ved os.
 • at Jesus holder ord og er til at stole på
 • at vi har fået betroet at give evangeliet - de gode nyheder videre.
Prædiken holdt: 05.04.2015
Type af tale: Prædiken

Vi er på en rejse - men hvor fører rejsen hen, og hvad kræver rejsen af os?

Louis Nielsen fra KF i Odense taler ud fra Luk. 9:51-61Luk. 24:50-53 og Ap.G. 1:3-8.

Prædiken holdt: 19.10.2014
Type af tale: Prædiken

Ud fra Jesu lignelse om de fortabte sønner (Luk. 15:11-32) belyser Jesper Guds nåde. Det eneste vi bidrager med til vores frelse, er vores synd - alt det, vi skal frelses fra.

Prædiken holdt: 05.10.2014
Type af tale: Prædiken

Med en rejse rundt i Bibelens tekster, med udgangspunkt i Luk. 11:37-43, fortæller Karl-Jørgen om Guds kærlighed til os - og om vores gensvar til ham.

Prædiken holdt: 31.08.2014
Type af tale: Prædiken

Lignelsen om den fortabte søn: Luk 15:11-32.

Gud elsker alle, da han har skabt alle. Det er hans karakter at elske, og han vil vi skal gøre ligeså.

Dette er første del af 4 i en serie om Guds karakter.

Prædiken holdt: 18.05.2014
Tema: Guds karakter (Jaakko Rønberg Puukka)
Type af tale: Prædiken

Jesus kommer Palmesøndag ind i Jerusalem, ikke som krigshelt men som Freds Fyrste. Luk 19:28-40

Jesus kommer først ind (indtoget i Jerusalem) og så rydder han op/gør rent (tempelrensningen).

På samme måde ønsker Jesus også at komme ind i vores liv og dernæst rydde op/gøre rent  - og ikke i modsat rækkefølge.

Jesus ønsker at komme ind og være Herre i hele vores liv - brug evt. vedhæftede "åbent-hus invitation".

Prædiken holdt: 13.04.2014
Type af tale: Prædiken

Jesus blev fristet i ørkenen Luk 4:1-13 og brugte Guds ord til forsvar. 

5 fristelser, som vi kan komme ud for og nogle "sværd" vi kan bruge til hjælp.

Følg den vedhæftede powerpoint, så giver prædiken sikkert mere mening!

Prædiken holdt: 09.03.2014
Type af tale: Prædiken

Sider