Matthæus Evangeliet

Tekst: Matt. 3:13-17.

Om Jesus, der bilver døbt af Johannes Døber, uden Jesus har nogen grund til selv at blive døbt.

Jesus indleder sin tjeneste ved at komme i menneskeskikkelse for at identificere sig med os syndige mennesker.

Prædiken holdt: 14.02.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra Ny Testamentes beretninger om, hvordan Jesus kaldte sine disciple, taler Kristian om det enkle kald: Følg mig.

Se f.eks. Matt. 4:18-22.

Prædiken holdt: 10.01.2016
Type af tale: Prædiken

Det er søndagen før Helligtrekonger, og Anders fører os igennem historien om de tre vise mænd fra Østerland, der først møder Herodes, dernæst de skriftkloge, og til sidst Jesus.

De fulgte først deres egen visdom, dernæst fik de åndelig visdom, og til sidst oplevede de Guds visdom.

Herodes De skriftkloge De vise mænd
Reagerer med afvisning Reagerer med passivitet Reagerer med tilbedelse
Er snu Er klog Er vise

Hvordan reagerer du, når vi ser på Jesus?

Prædiken holdt: 03.01.2016
Type af tale: Prædiken

Ud fra teksten om Johannes Døber fra Matt. 3:1-12 taler Jaakko om, hvordan Johannes Døber forbereder Jesus' virke, peger væk fra sig selv hen til Jesus. Det samme gælder for os, indtil han kommer.

Prædiken holdt: 20.12.2015
Type af tale: Prædiken

Med udgangspunkt i de fire prædikener fra juni 2015 om nådegaver gennemgåes lignelsen om de betroede talenter fra Matt. 25:14-30.

Vi har alle fået talenter og nådegaver og dem skal vi bruge. Det er et alvorsord til os alle.

Ligesom med al anden tilbedelse er vores attitude afgørende i vores tjeneste. Hvis vi har fokus på tjenesten bliver det en pligt og surt, men har vi fokus på hvem Jesus er og at det er ham vi tjener, så giver det glæde i tjenesten.

Når vi ser hvor fantastisk Jesus er, så giver det os glæde i vores tjeneste for ham og for hans folk.

(Link til videoen, der blev vist til sidst: https://www.youtube.com/watch?v=yzqTFNfeDnE dog uden danske undertekster)


 

Prædiken holdt: 30.08.2015
Tema: Nådegaver (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Matt. 14:22-33. Michael taler om troens tillid kontra frygtens begrænsning, Hvor er du i dit liv?

Få en større forståelse af Jesus og hans magt. 

Prædiken holdt: 09.08.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt. 7:15-23.

Advarsel mod falske profeter, vores opgave er at blive i Jesus, hans lære, skelne mellem rigtigt og forkert, bedømme frugterne.

Prædiken holdt: 26.07.2015
Type af tale: Prædiken

Ud fra lignelsen om den, der bygger på klippe og den, der bygger på sand (Matt. 7:24-27) stiller Michael spørgsmålet: Hvad bygger du på?

Forskellen er grundlaget: Bygger du på klippe eller sandgrund? For hvis grundlaget er i orden bliver alt andet i orden, men hvis det ikke er i orden bliver alt andet uholdbart.

SÅ HVORDAN BYGGER VI VORES LIV PÅ KLIPPEN?

Jesus beskriver to slags mennesker, de kloge og de tåbelige.

Klog er i Jesu optik en person, der hører ordet, er enig med det, tager det til sig og dermed får visdom til at bygge sit liv på det.

 Hvad med den ikke så kloge, den Jesus kalder tåbelig. Det er en, der er tankeløs – ligegyldig – ind af det ene øre og ud af det andet. Ingen refleksion over hvad betyder noget i ens liv.

Se også Jakob 1:22-25.

Prædiken holdt: 19.04.2015
Type af tale: Prædiken

Palmesøndag - Matt. 21:1-17.

Gud er den Gud, der opsøger os. Han ønsker at lede os til tro, uden at krænke vores frie vilje.

NB: Desværre svigtede teknikken (for første gang siden vi fik anlægget for fem år siden) - så vi har desværre ikke optagelsen på MP3. :(

Prædiken holdt: 29.03.2015
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler om beretningen om den rige unge mand og Jesus – om ikke at være bundet af andet end Jesus.

Matt 19:19-26

Prædiken holdt: 27.07.2014
Type af tale: Prædiken

Totalteater til familiegudstjeneste! Her er Svens tale om kongesønnens bryllup (Matt 22:1-14).

Prædiken holdt: 23.03.2014
Type af tale: Prædiken

Ud fra Missionsbefalingen i Matt 28:16-20 taler Michael om Jesu sidste ord til os og den befaling, han gav os.

Selv efter at have set Jesus genopstået var der nogle der stadig tvivlede. Tvivl er troens skyggeside og er et vilkår, vi lever med. Lad os ikke gemme den væk!

I den mission, Jesus har til os som kirke og som enkeltpersoner, er han med os - alle dage, indtil verdens ende. 

Prædiken holdt: 29.12.2013
Type af tale: Prædiken

Sider