Matthæus Evangeliet

Bitten taler om hvordan Jesus møder mennesker - hvordan han møder:

  • masserne - bespisningen af de 5000 (Matt 14:13-21)
  • den enkelte - kvinden ved brønden i Samaria (Joh 4:1-29)
  • den enkelte i en gruppe - de religøse ledere/grupperne i templet og kvinden, der var grebet i hor (Joh 8:1-11)
Prædiken holdt: 08.12.2013
Type af tale: Prædiken

Peter taler om Jesu storhed ud fra historien om "Forklarelsen på bjerget" - Matt 17:1-8. Der er tydelige paralleller mellem forklarelsen på bjerget til historien om Moses på bjerget. Der er mange ligheder - og store forskelle: Moses afspejlede Guds stråleglans, men Jesu stråleglans kom indefra.

Jesus er os altid nær - både på bjerget og nede i dalen.

Prædiken holdt: 24.11.2013
Type af tale: Prædiken

En af de ufravigelige værdier i vores menighed er:

Vi er en menighed, som giver evangeliet videre, med det mål at mennesker bliver efterfølgere af Jesus.

Men hvad så når jeg tænker og føler:

1.Jeg er bange for, hvad andre vil sige.

2. Jeg har gjort min tjans

3. Jeg gider ikke

Evangeliet taler ind i alle disse situationer.

Prædiken holdt: 29.09.2013
Tema: KFs værdier (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matt 5:43-48 taler Michael om den respons vi har over for den, der gør os ondt, om at undgå fjendskab ved at kunne tilgive på baggrund af forståelse og viljeshandling. Samt at lade Gud være dommer i min sag og samtidig give mig lægedom og styrke til at komme igennem smerten.

Har vi det godt under omstændighederne - eller OVER omstændighederne?

Prædiken holdt: 01.09.2013
Type af tale: Prædiken

Kristian taler denne påskedag om, hvordan døden går forud for opstandelsen - set gennem Peters øjne, han, der fornægtede Jesus. Matt 26

Prædiken holdt: 31.03.2013
Type af tale: Prædiken

Kristian taler ved familiegudstjenesten om tro og tilgivelse i hverdagen, ud fra Matt 14:22-33.

Prædiken holdt: 03.02.2013
Type af tale: Prædiken

Til at være menneske hører - modgang. Matt 14:22-33 - vandringen på søen.

Prædiken holdt: 10.06.2012
Type af tale: Prædiken

Hvad betyder "hellig" egentlig? Og hvad betyder det, at Gud er hellig?

Se 3. Mos 19:2 og Matt 5:48.

Prædiken holdt: 04.03.2012
Tema: Temagudstjeneste (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Anders taler om bekymringer - ud fra Matt 6:24-34.

Prædiken holdt: 15.01.2012
Type af tale: Prædiken

Vandringen på søen - om tro og tvivl.

Prædiken holdt: 08.01.2012
Type af tale: Prædiken

Sven taler over Mathæus Evangeliet i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 31.01.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs

Sider