Salmernes Bog

Hvem er lykkelig? Jesper taler ud fra Salme 1 om den, der går de retfærdiges vej.

Prædiken holdt: 31.03.2019
Type af tale: Prædiken

Ordet "advent" betyder i virkligheden "Herrens komme".

Hvad betyder det for os i dag, at Herren kommer?

Anders tager udgangspunkt i de traditionelle adventstekster om Pagtens Arks indtog i Jerusalem og Jesu indtog samme sted.

Læs gerne Salmernes bog 24:1-10Salmernes bog 100:1-5 og Mattæusevangeliet 21:1-9.

Gør døren høj, gør porten vid!

Prædiken holdt: 02.12.2018
Type af tale: Prædiken

Kristian Guttesen fra Glostrup Frikirke talte til os fra de kendte vers fra Salme 37:4

Nogle kender måske den gamle oversættelse bedre:

Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,
da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attraar.

Kristian minder os om, hvem den retfærdige er. Og ikke er. Og om, hvordan vi får vore ønsker og længsler til at flugte med Herrens.

Prædiken holdt: 18.11.2018
Type af tale: Prædiken

Vi havde besøg af et hold fra efterskolen Alterna, der skal rejse til Afrika på mission. Vi havde også den glæde at have rektor for Alterna, Ruben Falk, til at tale til os over Salme 23 - hyrdesalmen.

Prædiken holdt: 04.02.2018
Type af tale: Prædiken

Andrew taler ud fra Salme 8 om, hvad der giver mennesket sin værdi.

Prædiken holdt: 15.10.2017
Type af tale: Prædiken

Kong David blev kaldt en mand efter Guds hjerte.

Det skyldtes ikke hans baggrund, at han var en god familiefar eller hans moral.

Men han

- troede og stolede på Gud

- var ægte og ærlig over for Gud

- kendte og levede i nåden

Vi bliver ikke kvinder og mænd efter Guds hjerte ved at tage os sammen eller anstrenge os. Udgangspunktet er nåden, ærlighed og tro.

Prædiken holdt: 30.07.2017
Type af tale: Prædiken

Hvor er Gud, når livet gør ondt? 

Andrew Berghamar taler over emnet: "Længsel efter Gud - i livets dur og mol".

Læs og meditér gerne over Salme 42 & Salme 43, inden du hører denne prædiken.

Prædiken holdt: 30.04.2017
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter sin gennemgang af Salme 22.

Hvordan kan David, og derfor også vi, finde åndelig trøst og styrke ved at søge Gud og styrkes ved hans ord under trængsel.

Prædiken holdt: 10.07.2016
Type af tale: Prædiken

Første del af Svens gennemgang af den stærke korsfæstelsessalme: Salme 22.

Hvordan fandt Jesus på Golgata åndelig trøst og styrke gennem Guds ord?

Prædiken holdt: 03.07.2016
Type af tale: Prædiken

På denne første søndag i advent taler Sven ud fra den kendte hyrdesalme - Salme 23 - om at finde ind i et tillidsforhold til Gud.

Prædiken holdt: 29.11.2015
Type af tale: Prædiken

TEMA: Guds Ord
TEKST: Salme 19:1-15
FORMÅL: At vise hvordan Gud åbenbarer sig, så vi lærer Ham virkeligt at kende
MÅL: 

  • At glæde sig over, at vores Gud er en kommunikerende Gud
  • At forstå, at det er igennem Bibelen at vi virkelig forstår hvem Gud er og hvad han vil med os
  • At fejre, at Gud bruger sit Ord til at skabe og bevare os i et forvandlende forhold med sig selv
Prædiken holdt: 13.09.2015
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter (og afslutter) sin mini-serie om Guds ledelse med at tale over Salme 25:1-14. Hvordan og hvor meget man kan kende af Guds vilje?

Målet for prædikenen er, at 

  • Vi skal leve og vandre i et forhold med Gud som udgangspunktet for at kende hans vilje.
  • Vi skal tillidsfuldt anvende vores Gudgivne dømmekraft til at forstå Guds vilje.
  • Vi skal modtage og adlyde Guds direkte styring med en frimodigt bibelsk bedømmende attitude.
Prædiken holdt: 16.08.2015
Type af tale: Prædiken

Sider