Mission i Østasien

Højnæskirken støtter David som er udsendt som missionær blandt en mindre folkegruppe i Østasien. 

2005 fik David et kald til at bringe Guds ord til en bestemt folkegruppe i Østasien. David kendte på daværende tidspunkt intet til denne folkegruppe, men siden 2005 har David målrettet forberedt sig på at rejse af sted. Folkegruppen, 5-8 mio. mennesker, har været udsat for megen undertrykkelse igennem historien og lever fortsat i vanskelige forhold. Folkegruppen bekender sig overordnet til buddhismen, og kun 1% er kristne.

David er udsendt af sendes ud af OMF (Overseas Missionary Fellowship, www.omf.org), som har mange års erfaring med udsending af missionærer i Asien. Af administrative årsager ansættes David i OM (Operation Mission, www.om.org), hvorfra hans økonomiske støtte administreres. Davids første opgave er at lære sprogene. Han skal både lære det nationale samt folkegruppens sprog.

På sigt er det planen, at David skal arbejde med afsæt i sin uddannelse og dermed opnå arbejdsvisum, da det ikke er muligt at få visum som missionær. Da situationen og omstændighederne udvikler sig løbende, kan der med stor sandsynlighed også ske ændringer i planerne for David. 

David støttes alene af menigheden samt af private givere. 

Hvordan kan du hjælpe

Forbøn er afgørende. Du hjælper med til at nå folkegruppen ved at bede for David.

Økonomisk støtte er ligeledes en nødvendighed. Hvis du mener, Gud leder dig til at give et fast månedligt bidrag, kan det ske via Højnæskirken, Kristent Fællesskab, Rødovre, eller OM Danmark. Gaver til dette arbejde kan trækkes fra i skat efter fradragsordningen. Hvis du vil være med til at støtte David, så giv besked til kirkens kontor på kontor@hoejnaeskirken.dk..

Det kan sikkert undre, at to væsentlige oplysninger er udeladt i ovenstående: Davids fulde navn, samt navnet på den folkegruppe, Gud har kaldet ham til. Forklaringen er sikkerhedshensyn, som OMF kræver overholdt, når der skrives på internettet.