At forundres over Jesus!

Talen er fra Markus 4:35-41. Der zoomes ind på, hvordan mennesker, der oplever Jesu mirakler, bliver forundrede; og hvordan denne undren er med til at åbne vores sind for nyt. I mødet med Jesus bliver vi taget ud af vores comfort-zone og til tider fasttømrede forståelse af, hvordan verden er skruet sammen og det giver grobund for nyt og for at vi kan lære mere om Jesus og blive mere som Ham.

Taler

Bitten Schriver Ingerslev

Dato

Søndag, 21. marts 2021

Type af tale

Bibeltekst

Markus Evangeliet

MP3