Jesus i Det Gamle Testamente

Anfinn bruger Rom. 1:1-4 som udgangspunkt og beskriver, hvordan Jesus og hele hans liv er blevet forudsagt i Det Gamle Testamente: Hans fødsel, tjeneste, lidelse, død og opstandelse.

Særligt tydelige eksempler er Salme 22 og Esajas 53.

Taler

Anfinn Helmsdal

Dato

Søndag, 22. juli 2018

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Romerne

MP3