Tema: Fra begær til taknemmelighed

Michael taler om hvordan vi vender utilfredshed til tilfredshed ved at hold vores fokus på det vi har.

Det lykkedes for Josef i 1. Mos 39:7-11 (Potifars hustru), men mislykkedes for David i 2. Sam 11:2-3 (Batseba).

Hvor er dit fokus?

Hemmeligheden bag hvordan vi vender vores fokus står her: Fil 4:6-7.

Taler

Michael Jensen

Dato

Søndag, 4. november 2012

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til FilipperneFørste MosebogAnden Samuelsbog

MP3