Tema: Vi tror på en hellig Gud

Hvad betyder "hellig" egentlig? Og hvad betyder det, at Gud er hellig?

Se 3. Mos 19:2 og Matt 5:48.

Taler

Tomas Helmich-Olesen

Dato

Søndag, 4. marts 2012

Type af tale

Bibeltekst

Tredje MosebogMatthæus Evangeliet

MP3