Sven Straarup

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt?
Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette et brudt forhold.

Prædiken holdt: 22.05.2022
Type af tale: Prædiken

Dåben ikke bare en engangsforetagende ved begyndelsen af det kristne liv.
Dens formål er at styrke vor efterfølgelse af Jesus 
Vi hører om dåben som rensende tilgivelse, som daglig forvandling, som befrielse fra den onde og som vor evige sikkerhed.

Prædiken holdt: 06.03.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Salme 51 og handler om tilgivelse - Guds tilgivelse giver os den ægte frihed.
Vi finder den evige tilgivelse er i Jesus Kristi frelsende værk.
Ved den daglige tilgivelse i forholdet til Gud forstår vi, hvad det betyder, at Gud udsletter og glemmer al vor synd.
 

 

 

Prædiken holdt: 06.02.2022
Type af tale: Prædiken

Døden er en endegyldig livsfjende - Hvordan kan vi leve vores liv og samtidig se døden ubekymret i øjnene?
Vi læser i 1.Pet.1:3-9 at vi kan finde hvile i Jesus Kristus, på trods af at vi skal møde døden,  for Jesus er vores sikkerhed i liv og død.

Prædikens punkter:
- At erkende at døden er en endegyldig fjende, men i Kristus en besejret fjende
- At forstå hvordan Jesus kan få døden til at miste sin magt over mit liv
- At hvile i, at Jesus vil føre mig igennem døden
- At leve mit liv frimodigt på baggrund af Jesu forsikringer 

 

 

Prædiken holdt: 09.01.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Heb 12, 1-3 og vi hører om, hvordan vi, I en verden præget af utryghed, skrøbelighed og flygtighed, finder den varige glæde.
Prædikens punkter:
- At kende Himlens glæde - Jesus
- At kende kraften i Guds glæde
- At gå ind i Guds glæde

 

 

Prædiken holdt: 02.01.2022
Type af tale: Prædiken

 Sammen med Gud kan vi udvikle den bedste side af os selv til ære for Kristus og til velsignelse af andre
Mål:
- At betages af Helligåndens frugt i Jesu liv
- At lade Jesus Kristus fylde mit liv med hans Ånd
- Forenet med den korsfæstede at nedkæmpe de nedbrydende sider af mit liv
- Forenet med den opstandne at lade Helligånden udvikle hans opbyggende frugt i mit liv

 

 

Prædiken holdt: 05.12.2021
Type af tale: Prædiken

Tekster: Åb.19:11-16; 20:11-14; 21:1-6; 22:17

Formål: At være bevidst om alvoren, trøsten og glæden i Guds klare budskab til os

Mål:

- At kende at der kommer en dag, hvor Jesus vil tilintetgøre alt det onde og genoprette Guds evige herlighed

- At kende at vi alle vil stå til ansvar overfor Gud med vores liv

- At vide at Gud har åbnet en evig vidunderlig løsning for alle, der vil tage imod Jesu frelsende offer og forvandlende liv

Teaser: Hvorfor bliver jeg urolig, når jeg tænker på Gud som min dommer og hvad har Gud gjort, der evigt kan hjælpe mig?

Prædiken holdt: 08.08.2021
Type af tale: Prædiken

Teksterne er fra  Åb.12:1-13:1,11; 17:3,5
Formålet er at være realistisk om den åndelige kamp der rammer os, når vi følger Herren Jesus.
Målet er:
- At kende at Jesus er den totale, suveræne sejrherre, ingen kan standse hans fremmarch mod evig sejr
- At kende vores fjende: Satan og hans redskaber – Antikrist, den falske profet og verdens forførende tidsånd, samt den oprørske synd, der bor i os
- At vide hvordan Gud hjælper os til at sejre i Kristus

Prædiken holdt: 25.07.2021
Type af tale: Prædiken

Johannes Åbenbaring var skrevet til kristne i det 1. århundrede. De levede under det tyranske Romerske Rige og omgivet af en kultur præget af hedenskab og udbredt løssluppenhed, der medførte fristelse, frygt og forfølgelse, fordi de fulgte Jesus. Profetien er også en afsløring af den oprørske åndelige verden, der er præget af dæmoniske og verdslige kræfter, der altid søger at overvælde den troende og friste ham bort fra sit kald til at følge Jesus, som evigt forbliver Guds nåderige og sejrende konge. Profetien er også en åbenbaring der afslører det ultimative udtryk af satanisk magt, der vil dominere jorden i de sidste dage før Jesus kommer igen og endegyldigt tilintetgør det og indfører Guds herlige, evige, retfærdigheds rige, for alle der følger ham. 

Bogens forfatter er Johannes, en af de tolv Jesu apostle, som også skrev Johannes evangeliet og de tre breve 1.- 3. Johannes. Denne sidste åbenbaring fik han direkte i et møde med den himmelske Jesus, i det sidste årti af det 1. århundrede, hvor han selv sad i fængsel, på fangeøen Patmos, på grund af sin tro. 
Bogen er en alvorlig påmindelse til os kristne om fortsat at følge Jesus, også når det koster trængsel, i vished om hans nåderige nærvær hos os og den vidunderlige himmelske herlighed, som han vil føre os ind i.

Prædiken holdt: 18.07.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh.16:14 og Kol.3:1-17
Vi hører om den skjulte Ånd, den indgribende Ånd og Helligåndens midler. Den viser os hvordan Helligånden virker i os, så vi kan komme til at ligne Jesus mere.

 

Prædiken holdt: 23.05.2021
Type af tale: Prædiken

Vi læser i  Hebr.8:1-13 om den nye pagt, og at Jesus har åbnet op for en helt ny måde at have et forforhold til Gud.
Vi hører om, hvorfor alle mennesker har brug for Guds nye pagt og vi ser Guds retningslinjer for hans nye pagt og hvordan vi aktivt kan få et personlige forhold til Gud. 

Prædiken holdt: 07.03.2021
Type af tale: Prædiken

Serie: Hebræerbrevet, 1 ud af 4
Jesus, den helt enestående
Teksten er fra Hebr.1:1-2:1

FORMÅL:
At vise at der er ingen mere enestående end Jesus, så hold fast i ham
MÅL: 
- At kende Jesus som Gud Søn og menneskesøn
- At kende Jesus som Guds enestående salvede profet, præst og konge
- At formane og advare os til fortsat at følge Jesus

Prædiken holdt: 21.02.2021
Type af tale: Prædiken

Sider