Per Weber

Per Weber er født i Aalborg, hvor han også fik sin revisoruddannelse. Efter endt militærtjeneste og et bibelskoleophold var han i halvandet år ansat på Aalborg Sømandshjem.

Hans livsgerning begyndte imidlertid, da han sammen med hustruen, Aase, blev ansat i den kirkelige organisation 'Ordet og Israel'. 

Herudover har han været engageret i forskelligt kirkeligt arbejde, for eksempel Bibellæserringen og Menighedsfakultetet. Endvidere har han været formand for den kristne friskole 'Jakobsskolen' i Århus.

(Kilde: Stiften)

Hvad er Guds tanke for mennesker? Frelse! Se 1. Tim. 2:4.

Prædiken holdt: 27.06.2010
Type af tale: Prædiken