Prædiken

Kristian (født 1970) har taget sin teologiske uddannelse på SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi). Siden efteråret 2007 har Kristian arbejdet på deltid i kirken, som den ene af Højnæskirkens to præster. Ved siden af dette har han en mindre internetvirksomhed. Kristian boede i årene 1995-2007 i Mellemøsten, hvor han arbejdede for organisationen Operation Mission. De sidste år boede han og familien i en mindre landsby. Kristian taler derfor arabisk, hvilket han stadig gør brug af med jævne mellemrum. 

Han er opvokset i Hillerød, hvor han var aktiv i den daværende frimenighed Kristent Fællesskab i Hillerød. Kristian er gift med Annette, og bor i Skovlunde med deres to større børn. I sin fritid glæder Kristian sig over at sejle en tur i sin lille båd eller arbejde med de aldrig færdige projekter på huset og i haven.

Opdateret september 2013

Gudstjeneste for alle - Med Jesus i hverdagen
Teksten er fra Matt 4, 18-22.

Prædiken holdt: 14.08.2022
Type af tale: Prædiken

Talen er fra Lukas 18.18-30 hvor Jesus fortæller om  den rige rådsmand.

 

 
Prædiken holdt: 07.08.2022
Type af tale: Prædiken

Hvorfor har Apostlene anvendt ord på Jesu modersmål i deres skrifter til menighederne, og hvordan kan vi bruge disse ord til at berige vores tilbedelse?
Prædikenen handler om tilbedelese og har til formål at lade bibelens hebraiske ord berige vores tilbedelse.
Teksten er fra Åb.19:6-9; 22:20-21
Prædiken punkter:
- HALLELUJAH - At udløse lovprisning til den levende Gud
- MARANATA - At opleve at længslen efter Jesus driver vores trosliv
- AMEN - At opleve forvisningen om Guds endegyldige indgriben 
 

Prædiken holdt: 31.07.2022
Type af tale: Prædiken
 Prædikenen er fra Luk 10. 38 - 42 og salm 147 (med særlig fokus på vers 9 og 10) og har et  særligt fokus på Martha som bekymrer sig om mange ting. Hendes omstændigheder (gæster, mad, organisering, koordinering osv) distraherer hende/fylder hende, definerer hende og bekymrer hende.
Jesus adresserer ikke hendes omstændigheder, men fokuserer på hvad omstændighederne  gør ved hende: Fylder hende med bekymring om mange ting - Tager bekymringerne pladsen for  tilliden til Herren i hende?
Sl 147 minder os om at vende blikket til Herren. 
Alt kommer til os fra HAM. 
Prædiken holdt: 24.07.2022
Type af tale: Prædiken

I Daniel 7:1-14 hører vi om troens styrke og hvor og hvordan vi finder styrke og mod til at gennemgå selv de værste prøvelser og overvældes af vildrede og magtesløshed.
Prædikens punkter:
- At erkende indflydelsen af den åndelige verden
- At hvile i visheden om Guds totale kontrol og overstyring

- At modtage den sejrende tro igennem min overgivelse til Jesus Kristus
 

Prædiken holdt: 17.07.2022
Type af tale: Prædiken

Lad os tilgive hinanden.

Gavmildhed i vores relationer

Lukas 17: 3-10

Prædiken holdt: 10.07.2022
Type af tale: Prædiken

I  Joh 20, 24 møder den opstandne, trofaste, klippen, magten den vantro, græsstrået, det svage. Målet er tillid og vi hører om, at det er godt at blive mødt af den guddommelige, opstandne Jesus. 

Prædiken holdt: 26.06.2022
Type af tale: Prædiken

Talen tager udgangspunkt i 1. Thess 5, 16-24. 
Vi hører om hvordan vi bliver ledt af Gud og hvordan vi kan vide at det er fra Gud.
Gud taler til os gennem sit ord (Bibelen er en levende bog), ved at vi bruger tid med Jesus og ved Helligåndens ledelse.

 

Prædiken holdt: 19.06.2022
Type af tale: Prædiken

Bibelen rummer 2 dimensioner - den Guddommelige og den menneskelige virkelighed. 
Salme 22 er skrevet af David og er både menneskers ord til Gud og Guds ord til mennesker. Den starter et svært sted, men Jesus giver os den lykkelige slutning.
Salmen fortæller os, at fordi Jesus, på korse,t blev foladt af Gud, så vil Gud aldrig forlade os.

 

Prædiken holdt: 12.06.2022
Type af tale: Prædiken

Pinsen er kirkens fødselsdag, hvor Helligånden blev givet til de troende.
Vi hører om, hvem  Helligånden er, hvad Han gør i vores liv og ser på, hvordan der kan være ild i os.

Prædiken holdt: 05.06.2022
Type af tale: Prædiken

I Kristus har Gud givet os en ny mentor/vejleder (1Pet.2:21)som skal styre vores liv. Vi er derfor kaldet til overgive os til Kristus og lade vores sind blive fornyet af ham (Rom.12:1-2). Det er et blivende kald, fordi, i os selv, bliver vi ved med at drive væk fra Kristi tankegang og væremåde. 

Prædiken holdt: 29.05.2022
Type af tale: Prædiken

Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt?
Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette et brudt forhold.

Prædiken holdt: 22.05.2022
Type af tale: Prædiken

Sider