Prædiken

Gud kan møde os, så vi kommer til at elske Jesus mest – for vores egen skyld.
Vi ser i Lukas evangeliet 15,11-32 at Jesus er den fuldkomne storebror og Gud er den fuldkomne far.

 

Prædiken holdt: 20.06.2021
Type af tale: Prædiken

Kirken ligger på Højnæsvej i Rødovre. Vi er kirken. Kirken består af mennesker. Kirken er ud over hele jorden. Kirken er…
Hvad er kirke egentlig?
I Ap. G.  kap 1- 5 ser vi,  at  den første kirke viser os hvad der også i dag er de grundlæggende kendetegn for kirke.

Prædiken holdt: 13.06.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Luk. 24, 13-32 og handler bl.a. om ikke at se - at se - og ikke mindst blive set. Om at forundres og forandres.

Prædiken holdt: 06.06.2021
Type af tale: Prædiken

Vi ser i Rom 3,21-26, at det handler om Guds nåde alene og om det totale i, at Gud har gjort og gør alt for os og i os. 
Det gælder, når vi kommer til tro første gang og i livet som kristen.

Prædiken holdt: 30.05.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh.16:14 og Kol.3:1-17
Vi hører om den skjulte Ånd, den indgribende Ånd og Helligåndens midler. Den viser os hvordan Helligånden virker i os, så vi kan komme til at ligne Jesus mere.

 

Prædiken holdt: 23.05.2021
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 16.05.2021
Type af tale: Prædiken
 
Vi dykker ned i Mattæusevangeliet kap. 20 vers. 20 - 28.
Vi hører om Zebedæus sønnernes ønske til Jesus, og hvordan disciplenes forespørgel og opførsel står i kontrast til Jesus. Og igennem Jesus forbillede skal vi udforske, hvordan vi, som kristne i dag, kan være tjenende i vores hverdag. 
Prædiken holdt: 09.05.2021
Type af tale: Prædiken
Samuels afskedstale til folket 1. Sam 12 :
»Frygt ikke, selv om I har gjort dette onde. Nu må I ikke vige fra Herren, men I skal tjene ham af hele jeres hjerte."
Vi ser på, hvordan man kan tjene Herren af hele sit hjerte, når man samtidig må leve med konsekvenserne af sig egen ulydighed.
Prædiken holdt: 02.05.2021
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Hebræerbrevet 13, 12-16 
Jesus ønsker at vi skal forkusere på Ham og få del i alt der skal bestå. Ved at give afkald på det der er i verdenen og følge Jesus.
Det vi har på jorden har en udløbsdato, men den identitet vi har i Jesus har ingen udløbsdato og alt på jorden blegner i forhold til hvor fantastisk Han er .

Prædiken holdt: 25.04.2021
Type af tale: Prædiken
Sådan spurgte Jesus Peter efter sin opstandelse (Johannesevangeliet, kapitel 21, vers 15-17 ). Sådan spørger han også dig og mig i dag. 
Prædiken holdt: 18.04.2021
Type af tale: Prædiken

Jaakko taler ud fra Johs. 10: 1-16 og 27-30 om Jesus som den sande hyrde, der gør alt godt for os, så vi intet har at frygte.
Vi ser på en beskivelse af disciples liv med Jesus med vej til Gud, om at høre hans stemme, og lade sig lede.

 

Prædiken holdt: 11.04.2021
Type af tale: Prædiken
Prædiken holdt: 04.04.2021
Type af tale: Prædiken

Sider