Prædiken

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

TEMA: Romerbrevet serie 4/4 Titel: Hvordan Guds evangeliske liv kommer til udtryk Tekst: Romerbrevet 12:1-21 Formål: På baggrund af Guds nåderige frelse og Helligåndens fylde i vores liv - hvordan skal vi så leve? Prædiken punkter: - Romerbrevets argument: Evangeliet formår at forlige os med en retfærdig Gud og at give os kraft til at leve til hans ære - Åndelig gudsdyrkelse praktiseres ved at hengive os fuldt ud til Jesus - Guds evangeliske liv fletter os sammen i en fælles vandring med andre kristne - Guds evangeliske liv bygger på vores personlige lydighedsvalg

Prædiken holdt: 27.11.2022
Type af tale: Prædiken

Prædiken tager udgangspunkt i Rom 8, og det er 3. del af serien om Romerbrevet. Kap. 8 handler i høj grad om Helligåndens arbejde i os. Vi ser, at de områder i vores liv, som vi kæmper med og gerne vil se en udvikling i, det er netop her, at Helligånden hjælper os.  Helligånden hjælper os med vores egoisme, og forsikrer os om, at vi er Guds børn, så vi kan handle frit og givende over for andre. Helligånden hjælper os til at gå sammen med Jesus til en lidende verden. Helligånden hjælper os med at fastholde håbet, idet Jesu sejr over døden også bliver vores sejr. Helligånden hjælper os med at bede, når vi er tomme for ord, så stilheden baner vej for hjertes forvandling på et plan dybere end ord.

Prædiken holdt: 20.11.2022
Type af tale: Prædiken

Anden del af prrædikenserie i fire dele om Romerbrevet. Romerbrevet 5,1-2 ( Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed) fortæller om frelsen og giver et nyt perspektiv om vores dybeste identitet i Kristus. I frelseshistorien ser vi, at Gud gør alt, for at vi kan have fællesskab med Ham.

Prædiken holdt: 13.11.2022
Type af tale: Prædiken

Første del af en prædikenserie på fire dele over Romerbrevet - et af de vigtigste breve fra Paulus. Vi hører i Romerbrevet kapitel 1 om at Evangeliets kraft er til frelse for alle på trods af, at vi er syndere og hvordan Gud udbreder sit rige

Prædiken holdt: 06.11.2022
Type af tale: Prædiken

Jesus er opstået fra døden. Det havde nogle kristne i Korinth svært ved at tro på.

Paulus skrev for at vise dem, at uden opstandelsen, så er vores tro ikke noget værd.

Opstandelsen giver tillid til Jesus, mening med livet og håb for fremtiden.

Prædiken holdt: 16.10.2022
Type af tale: Prædiken

Der er lang tid til påske hvor vi fejrer Jesu opstandelse - men den er for vigtig til kun at høre om en gang om året.
Opstandelsen har en kæmpe betydning i vores liv - eller har den? 
Hvad betyder Jesu opstandelse i dit liv - hvis den da overhovedet skete?

Prædiken holdt: 16.10.2022
Type af tale: Prædiken

I denne "Gudstjeneste for alle" hører vi om hvordan vi kan bruge Guds gave af sang og musik i vor tilbedelse af ham og vi kan opleve hvordan lovsang kan berige vores åndelige liv, både enkeltvis og tilsammen
Tekst: Lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren. Ef. 5:18-19
Læsning: ApG.16:16-34
Formål: At vi oplever glæden og enheden ved at tilbede Gud igennem fællesang (børn, unge og voksne)
At forstå hvordan personlig lovsang kan berige vores åndelige liv
At forstå hvordan lovsang kan trøste os i  sorg og smerte

Prædiken holdt: 09.10.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er fra Joh 14.1 - 14 med særlig fokus på vers 6, hvor Jesus siger: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig".

Prædiken holdt: 02.10.2022
Type af tale: Prædiken
Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl.
Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. 
Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind.
Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. 
En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. 
Han kan skabe nyt ud af gammelt og transformere vores fejl til nyt liv. 
Hvis bare vi kunne se, hvad Jesus ser. 
Prædiken holdt: 25.09.2022
Type af tale: Prædiken

Paulus taler, i Romerbrevet 10, 9-13,  om at tro med hjertet og bekende med munden.
Vi hører hvorfor begge dele er nødvendige og hvordan hænger tro og handling sammen i vores liv.

Prædiken holdt: 18.09.2022
Type af tale: Prædiken

Teksten er Matt. 22:1-14 om Zebedæussønnernes mors henvendelse til Jesus om de bedste pladser til hendes sønner. Stykket lærer os om, at Guds syn på verdens tragten efter succes og ære, er det omvendte af, hvad der er højst hos Gud nemlig at være tjener 

Prædiken holdt: 11.09.2022
Type af tale: Prædiken

Temaet i prædikenen er Hellighed og vi hører om at kende Gud for hvem Han virkelig er, og om at finde vores plads i forholdet til Ham.
Teksten er fra Esajas 6:1-7; (Matt.6:9).
Prædiken punkter:
- Majestætisk Hellighed – Guds ”gudsomhed”, der aldrig kan deles, men kun kan beundres, æres og tilbedes
- Moralsk Hellighed – Guds renhed og kærlighed, som kalder mig til omvendelse, renselse og efterfølgelse
- Hellig indvielse – Guds strålende herlighed og godhed, som inspirerer mig til den totale hengivelse og overgivelse

 

 

Prædiken holdt: 04.09.2022
Type af tale: Prædiken

Sider