Filipperbrevet

Menigheden læser - Filipperbrevet

I løbet af november måned 2014 vil vi som menighed sammen læse og studere Paulus’ brev til menigheden i Filippi.

Vi gør dette ud fra tre forskellige vinkler:

  1. Forkyndelsen søndag den 26/10, 2/11, 9/11,16/11 og 23/11.
  2. Personlig bibellæsning. Se dokumentet her.
  3. Samtaler i netværksgrupperne. Der kommer til at være et dokument ud fra hver af de 5 søndages prædiken. Du kan finde dem nedenfor (eller under hver prædiken). Det er ikke nødvendigt at have alle 5 gange i netværksgrupperne i løbet af november. Men det ville være fint hvis alle grupper har gennemgået Filipperne inden sommerferien 2015.

Hvis du ikke er med i en netværksgruppe, så kontakt Kristian Knudsen.

Guides til netværksgruppesamtaler:

  1. Netværksgruppesamtaler.pdf
  2. Netværksgruppesamtaler_2.pdf
  3. Netværksgruppesamtaler_Fil.2.pdf
  4. Netværksgruppesamtaler_Fil.3.pdf
  5. Netværksgruppesamtaler_Fil.4.pdf

I de første menigheder var der uenighed mellem mennesker - og det har fortsat til i dag. Vi må dog ikke lade stå til, men aktivt hjælpe hinanden, når der opstår uenighed.

Glæde i Herren: Glæden i Herren er en taknemlighed over, at han har frelst os og at vi kan hvile i det. Bekymringer skal vi ikke tage let på, da det kvæler glæden og Guds ords virke i vores liv.

Glæde skal tages alvorligt :-)
 

Prædiken holdt: 23.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken

Vi deltager i to løb - med vidt forskelligt indhold.

Hør hvordan Paulus løber de to løb!

Prædiken holdt: 16.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Er det tid at skifte status fra stjerne i dit eget liv til at være tjener i andres liv?

Prædiken holdt: 09.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Fra sit fængsel i Rom skriver Paulus i Fil. 1:3-11 med glæde til den menighed i Filippi, der voksede gennem stor smerte og store undere - og som fortsat vokser. Og Paulus beder om vækst - vækst i kærlighed, indsigt og dømmekraft

Prædiken holdt: 02.11.2014
Tema: Filipperbrevet (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Introduktion til forkyndelses-serien over Filipperbrevet.

Paulus grundlagde en menighed i den romerske koloni Filippi, bestående af meget forskellige mennesker. I Guds rige er forskellighed ikke en trussel, men mangfoldighed viser Guds storhed - som vi også ser det i naturen.

I de første 2 vers af Filipperbrevet (Fil. 1:1-2) kalder Paulus de kristne hellige i Kristus. I Kristus er vi også hellige (= hel lig Jesus).

Nåde og fred har vi fået fra Gud og det må vi også give videre til andre, så vi bliver en duft af Jesus.

Se også vedhæftede PowerPoint samt guide til samtale i netværksgrupperne.

Prædiken holdt: 26.10.2014
Tema: Filipperbrevet (Kristian Knudsen)
Type af tale: Prædiken