Helliggørelse

I denne serie belyser Karl-Jørgen Helmich det vanskelige begreb Helliggørelse.

Er du bekymret for, om du lever et helligt liv? Gud selv hjælper os vha. formaninger. Gud selv skaber frugten efter sin vilje - Hebr 13:20.

Prædiken holdt: 01.07.2012
Tema: Helliggørelse (Karl-Jørgen Helmich)
Type af tale: Prædiken

At leve ved - i kraft af - Gud. 1. Joh 4:9

Prædiken holdt: 22.04.2012
Tema: Helliggørelse (Karl-Jørgen Helmich)
Type af tale: Prædiken